דף הבית

יש הרבה נושאים בתורה.

הרבה מצוות.

אבל לא כל המצוות נמצאות באותה רמת חשיבות.

 

מהן המצוות המרכזיות בתורה?

במה התורה עוסקת בהרחבה –

יותר מאשר בכל דבר אחר?

 

המשכן וכליו. בית המקדש. עבודת הקרבנות.

זו המציאות הנעלה שטרם זכינו להגיע אליה – אך זו השאיפה של הגאולה.

 

האם אנחנו מוכנים להשקיע בשביל זה?

 עד כמה באמת אנחנו מתאמצים היום בשביל בנין בית המקדש?

עד כמה אנחנו רואים את בית המקדש כמרכזי בעולם התורה שלנו?

 

והתורה, היא חיינו ואורך ימינו.

וגם בית המקדש. רחם על ציון כי היא בית חיינו.

ואנחנו מוכרחים להשקיע בתורה.

וההשקעה צריכה להיות גם עם מטרות.

וצריך לברר טוב מאוד מה אנחנו יכולים לעשות היום.

לעלות להר הבית? להקריב קרבנות? לבנות את המקדש בפועל?

 

אחרי שנים של לימוד ועיסוק בסוגיות המקדש ובסוגיות תורניות נוספות.

כתיבת מאמרים וחוברות וספרים.

העברת שיעורים ועריכת דפי מקורות.

לרבים מהם אתם יכולים לקבל גישה חופשית באתר זה.

הגעתי למסקנה שצריך לעלות שלב ברצינות של העיסוק בנושא.

 

ומסיבה זו פתחתי את "דורשי המקדש".

המנויים של דורשי המקדש זוכים ליטול חלק משמעותי בקידום המחקר התורני, המסייע לבירור הלכות הר הבית והמקדש.

עד עתה זכיתי לכתוב למעלה מ-30 חוברות בעניינים אלו.

גישה לחוברות אלו ניתנת למנויים – בהכנסת הסיסמה – בקישור הבא: דורשי המקדש.

אז למה אתם מחכים?

הצטרפו אל דורשי המקדש!

 

התורה והמקדש – עיקר המציאות

כי כמו שבאדם הלב והמוח עיקר האדם, הלב שממנו החיות והמוח ששם השכל, כך בכלל העולם – בית המקדש והתורה עיקר מציאות העולם. וכמו שהלב הוא באמצע האדם וממנו מקבלים חיות ושפע כל האברים, כך בית המקדש באמצע העולם ממנו מקבלים כל הארצות חיות ושפע. וכמו שהמוח שם שכל האדם, כך התורה שכל העולם, נמצא התורה ובית המקדש הם עיקר הנמצאים, ואלו שני דברים הם צמודים ביחד תמיד, כי בית המקדש הוא בארץ והוא שלימות העולם הגשמי, והתורה היא שכלית, ולפיכך על אלו שני דברים אומרים תמיד יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך, לומר שיתן חלקנו בדבר שנחשב מציאות דוקא ולא בדברים בטלים.

המהר"ל מפראג – גבורות ה' פרק ח

 

חיי עולם נטע בנו הבורא. תורת חיים, שככל שנדבק בה יותר, כך חיינו יהיו יותר אמיתיים ומשמעותיים.

ומקום אחד בחר בו ה'. ציון בית חיינו. וללא המקדש, חיינו אינם חיים.

הרוחניות והגשמיות צריכים לפעול יחד. אולם אין רוחניות בלי תורה ואין גשמיות בלי מקדש. כי רוח ה' הוא הרוח המחייה אותנו, ובית המקדש הוא הבית אותו אנו צריכים לבנות. וכאשר נזכה לבנות את בית המקדש שהוא בית ה', השכינה תוכל לחזור ולשרות בקרבנו.

ככל שנפעל למען התורה והמקדש, נקשר את עצמנו למטרה העליונה לשמה אנו נמצאים בעולם הזה.

באתר זה ניתן למצוא מאמרים וחוברות, תשובות הלכתיות ודפי מקורות, בנושאים תורניים מגוונים, שזכיתי לעסוק בהם בס"ד.

אשמח לקבל הארות והערות, אשמח להשיב על תשובות לשאלות, ואשמח להיות בקשר עם כל מי שירצה לפעול יחד, לקידום התורה והמקדש בעולמנו.