תפילה ביחיד בגלל סכנת הקורונה

נכתב ופורסם במוצאי שבת פרשת כי תשא – כהמשך לדברים שהבעתי ביום ששי י"ז אדר תש"פ, בהם הודעתי על כך שאין להתפלל במנין או בבית הכנסת, בעקבות הסכנה.

1. כתבת שיש להשבית את התפילות בבתי הכנסת. מדוע?

תשובה:

על פי הנחיות משרד הבריאות, כפי שהסבירם ראש הממשלה, יש למנוע ככל הניתן התקהלויות של אנשים, על מנת למנוע הידבקות ממחלת הקורונה.
חשש הסכנה דוחה את מעלת התפילה במניין, ועל כן יש להתפלל שלא במנין. בין בשבת ובין בחול.

2. האם ההנחיה לא נאמרה רק לגבי התקהלויות של מאה איש?

תשובה:

בתחילה אכן זו היתה ההנחיה, אולם ביום חמישי בערב ההנחיות הוחמרו. ואף על פי שלשון ההנחיה היתה "למנוע ככל הניתן", ולא "אסור", הרי שבהחלט ניתן להתפלל בבית ולא בציבור. התפילה בציבור אינה דוחה חשש סכנה.

3. האם לא נאמר ששלוחי מצוה אינם ניזוקים, ולכן אין צורך לחשוש?

תשובה:

הגמרא אומרת, שכאשר הנזק מצוי, גם שלוחי מצוה יכולים להיות ניזוקים, ועל כן אין אפשרות לסמוך על זה.
כך אנו מוצאים בתחילת מסכת ברכות, שאסור להיכנס להתפלל בחורבה, בגלל חשש מפולת.
וכך כתבו פוסקים לגבי תפילת מנחה וערבית, שאם הוא יצטרך לצאת לשם תפילה בציבור בחושך – אפילו אם מדובר במקום קרוב לביתו, הוא יכול להתפלל בבית.
במקרה שלנו, שייתכן שיש סכנה בהגעתו – גם לו וגם לאחרים, הוא אינו רשאי להחמיר על חשבונם.

4. אני ברוך ה' בריא, ולא נמצא בקבוצת סיכון. בכל זאת עלי להתפלל ביחידות?

תשובה:

כן. גם אם אתה בריא, תיתכן סכנה בהידבקות. ובכל אופן, מבחינה ציבורית, הגעתך בהחלט עלולה להשפיע על אחרים, שלא רוצים שיוודע שהם בקבוצת סיכון, ולא לבלוט בהעדרות מתפילה.
כאשר אתה תימנע מלהגיע לתפילה, הדבר יתן לגיטימציה יותר ברורה לאנשים נוספים להימנע מלהגיע.

5. אני מגיע לעבודה, ושם יש לא פחות אנשים מאשר בתפילה.

תשובה:

מן הראוי לשים לב גם בעבודה, לא להימצא בקרבת יותר מדי אנשים. ובאמת, כחלק מהנחיות משרד הבריאות, יש לאפשר עבודה מרחוק למי שיכול.
ובכל אופן, חז"ל התירו לאדם לקחת סיכונים לצורך פרנסתו – דברים שהם לא התירו לצורך התפילה. אז גם אם לצורך העבודה אתה נאלץ לעשות כן, אין להתיר זאת לצורך התפילה.

6. מדוע יש להקפיד על הוראות משרד הבריאות, כאשר הן עומדות בניגוד לקיומן של הלכות פשוטות?

תשובה:

החלטות משרד הבריאות מגיעות אחרי התייעצויות של בכירי הרופאים בארץ. ישנה חובה לשמוע להוראות של רופאים בכירים, כאשר הם עומדים בניגוד להלכות פשוטות – כך בחילול שבת, כך באכילה ביום הכיפורים, וכך בכל התורה. ישנן רק שלוש עבירות חמורות שאינן נדחות מפני פיקוח נפש. התפילה במניין בהחלט נדחית.

7. התפילה היא הקשר שלנו עם הבורא. מנין המתפלל זוכה לכח של קדושה. איך אפשר בלי להתפלל בציבור?

תשובה:

ה' שציוה אותנו על התפילה בציבור, הוא שציוה אותנו להימנע מכך כשיש סכנה בדבר. וכשם שתקבל שכר על תפילתך בציבור, כשהיית עושה זאת, כך תקבל שכר על הימנעותך מלהתפלל בציבור כעת.
ואדרבה, דווקא עכשיו ה' ישמע את תפילתך ביתר שאת, כאשר תפילת היחיד שלך אינה נעשית מתוך פרישה מן הציבור – אלא אדרבה, מתוך אכפתיות מהציבור.

8. בזמן רבי עקיבא איגר כשהיתה מגיפה, הוא הורה להם להתפלל בקבוצות קטנות של 15.

תשובה:

כנראה שההנחיות הרפואיות שהיו שם, אינן זהות להנחיות הרפואיות של ימינו.
אין לנו את הנתונים המדויקים של המצב שהיה שם, אך אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ולפי המציאות הנוכחית, גם בקבוצות כאלו, לא ניתן להתפלל.

9. מי אתה שתגיד לבטל תפילה בציבור לכלל הציבור? לא שמעתי רבנים אחרים שאומרים זאת.

תשובה:

כבר אמרו חז"ל, שבעניינים אלו של פיקוח נפש, השואל נחשב לשופך דמים. כי יש להימנע מכל חשש רחוק של סכנה על פי מידת האפשר.
ממילא, אין הדבר תלוי בהיות הדבר נתון להוראה של רב קטן או רב גדול. מי שמבין שיש כאן סכנה, צריך לעשות ככל האפשר על מנת למנוע את הסכנה, וכפי שנאמר בהקשר זה "הזריז הרי זה משובח".
לגופם של דברים, הרבנים הראשיים כבר הודיעו על החובה לשמוע להוראות משרד הבריאות. על פי המבואר, זו בהחלט כוונת הוראות אלו.
ויש גם תלמידי חכמים שהיו אתי בקשר, והסכימו למה שכתבתי ביום ששי.

10. רבי עקיבא מסר את הנפש על לימוד התורה, והקהיל קהילות, למרות הסכנה שבדבר.

תשובה:

בשעת השמד, כאשר מנסים להעביר אותנו על דתנו, בהחלט צריך למסור את הנפש, למרות הסכנה. וזו היתה המציאות של רבי עקיבא.
אבל כאשר אין רדיפה של הדת, והסכנה נובעת מעצם הקהלת הקהילות, הרי שאין היתר להיכנס לסכנה כזו.
אדרבה, אנו רואים שהוחלט לבטל את לימוד התורה של תינוקות של בית רבן בגלל הסכנה. לימוד תורה שלא מבטלים אפילו בשביל בנין בית המקדש. ואם את זה ביטלו – על אחת כמה וכמה שיש לבטל לימוד תורה של מבוגרים. ואם את התורה שהיא חיי עולם מבטלים, על אחת כמה וכמה שאפשר לבטל את התפילה, שהיא חיי שעה.
ובאמת, לעניין התורה זכינו, שישנה אפשרות להמשיך ללמוד באופן מקוון, ורבנים יכולים להמשיך לשמור על קשר עם תלמידיהם. לעניין התפילה, אי אפשר לקיים מניין באופן מקוון. אבל האדם יכול להתפלל עצמאית ולהתקוון לה' מכל מקום בו הוא נמצא.
ואדרבה, לפעמים אפשר לקיים תפילה ביתית עם הילדים, באופן של חיזוק הקשר איתם, ולהרויח בזה הרבה דברים, שבימי השגרה לא היינו מרויחים.