מועדי ישראל

ראש חודש

דף מקורות:

איסור מלאכה בראש חודש

ראש השנה

דפי מקורות

אמירת סליחות

התעטפות החזן בטלית – בסליחות ובכלל

האם מותר להתפלל למלאכים? אמירת הפיוט "מכניסי רחמים"

תענית ערב ראש השנה

טבילה בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים

ממה עושים את השופר

מנהג הסימנים בראש השנה

חיוב נשים בתקיעת שופר

אורך התקיעות

מנהג תשליך

תקיעה בשופר ובחצוצרות בהר הבית בימינו

 

יום הכיפורים

דפי מקורות:

חובת האדם לפייס את חברו

מנהג הכפרות

תפילת נעילה

השעיר לעזאזל

עבודת יום הכיפורים בטומאה

עבודת יום הכיפורים בלי בית בנוי

 

סוכות

 

חוברת – נטילת לולב בירושלים המקודשת בימינו

 

מאמרים:

שמחת בית השואבה בזמן הזה.

יופי לך מזבח!

דפי מקורות:

כמה זמן לפני החג צריך ללמוד את הלכותיו?

בסוכות הושבתי – באיזה סוכות?

מתי יש לברך ברכת לישב בסוכה?

מתי בתפילה מנענעים את ארבעת המינים?

חיבוט ערבות

חיוב הקטן בלולב

נטילת לולב בירושלים העתיקה

מצות הקהל בימינו

ניסוך המים בזמן הזה

בניית סוכות במקדש

אסרו חג

 

שמחת תורה

 

תשובה הלכתית העוסקת בנושא: שמחת תורה בבית המקדש.

 

דפי מקורות:

מנהג שמחת תורה בשמיני עצרת

עמידה לכבוד ספר תורה

ברכת המלך

 

חנוכה

מאמר:

מלכות החשמונאים

דפי מקורות:

הצורך בנס פך השמן

פרסומי ניסא

מלכות החשמונאים

 

פורים

מאמר:

מהי הסיבה בגללה מתחפשים בפורים?

 

דפי מקורות:

משנכנס אדר מרבים בשמחה

חובת קריאת המגילה בציבור

מנהג הכאת המן

איסור השכרות

 

פסח

מאמרים:

מצות ביעור חמץ

מה עושים אם יש רק כזית מצה שמורה

הסבת האיטר

כוס חמישית

האם צריך לעסוק בהלכות הפסח כל הלילה?

חוברת ביאור הלכות זכר לקרבן פסח

 

דפי מקורות:

שואלים ודורשים בהלכות הפסח

כמה זמן לפני החג צריך ללמוד את הלכותיו?

בדיקת חמץ שלושים יום קודם הפסח

מכירת חמץ – היתר או הערמה?

אמירת "בשר זה לפסח"

אכילת צלי בליל פסח

שיעור כזית

הסבת ימין

ארבע כוסות – לא רק ביין

אכילת פסח מצה ומרור בבת אחת

המצוה לספר ביציאת מצרים

אכילת מצה בימי חג המצות

המוצא חמץ בפסח

אסרו חג

 

תשובה הלכתית:

שתיית ארבע כוסות למי שאינו אוהב יין

 

דפי מקורות בנושא קרבן הפסח

קרבן הפסח בזמן הזה

חיוב נשים בקרבן הפסח.

הקרבת פסח שני בזמן הזה

חובת ההתאמצות על הגרים רחוק מירושלים לבוא ולהקריב את הפסח

כיצד סופרים את הקהל לדעת אם לעשות פסח בטומאה

הפסח נשחט בשלוש כיתות

נעילת דלתות העזרה בזמן הקרבת הפסח

ברכת הפסח והזבח

 

יום העצמאות ויום ירושלים

דף מקורות

שמחה ביום שנעשה לו נס

 

לג בעומר

דף מקורות

מדורות לג בעומר

 

שבועות

דפי מקורות

כמה זמן לפני החג צריך ללמוד את הלכותיו?

ספירת יום החמישים ותחילת חג השבועות

מנהג אכילת מאכלי חלב בחג השבועות

אסרו חג

 

ימי בין המצרים והצומות

דפי מקורות

ימי בין המצרים

צום עשרה בטבת

האבכה בחודש החמישי?

תשעה באב דחוי – המשמעות ההלכתית

 

דפי מקורות בנוגע לאבלות על חורבן המקדש

אבלות החורבן

תקנות זכר למקדש

הקריעה על מקום המקדש

חיוב הקריעה על ערי יהודה בימינו

הקריעה על חורבן ערי ישראל וערי בנימין

זכר לחורבן בבניית בית

האם מותר לאדם למלא פיו שחוק