הר הבית


הר הבית – הכרה בסיסית ויסודית

הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר בעולם. במקום זה עמד בית המקדש ובמקום זה יעמוד בית המקדש.

אמנם, לא כל אחד רשאי להיכנס למקום, ולא בכל אופן ניתן להיכנס, ועל כן פעמים רבות יש מבוכה גדולה בהבנת משמעותו של המקום.

בהפניה הבאה מתוך אתר "חדשות הר הבית" –

תשובות לשאלות נפוצות בנוגע להר הבית.

על מנת להכיר את ההלכות, ערכנו תמצות מסודר, בהפניה הבאה:

הנחיות לעלייה להר הבית.

על חשיבות העלייה להר הבית הרחבתי במאמרים הבאים:

1. כבוד ומורא במהלך העלייה.

2. הזכות שבהשתתפות בעלייה להר הבית (פורסם בתשס"ט בבטאון "גן בעדם מקדם" של בוגרי ישיבת רמת גן).

 

הר הבית לעומת הכותל המערבי שלו

פעמים רבות, אפילו רבנים אינם מספיק מודעים לחשיבות הר הבית, וטועים לחשוב, כי הכותל המערבי של הר הבית הוא המקום הקדוש.

טעות זו נובעת בעיקר מהמרחק הפיזי מהמקום, בבחינת "רחוק מהעין – רחוק מהלב". סברות שונות נאמרות להצדיק את העדר העלייה אל ההר, ובין היתר יש המבקשים להאדיר את הכותל המערבי של ההר, ולמעשה ליצור תחליף פיזי למקום המקודש, מקום שאליו ניתן לקרוא לאנשים להגיע ללא כל חשש.

על מנת להבין את משמעותו האמיתית של הכותל המערבי, מצורף בזה סיכום שכתבתי:

הכותל המערבי.

להלן תשובה הלכתית שכתבתי, בנוגע לשאלה שיש שהסתפקו בה:

האם מותר להכניס אצבעות לסדקי הכותל המערבי?

תגובות למערערים על מצות העלייה להר הבית

למרבה הצער, ישנן טעויות רבות המפורסמות בציבור ביחס לעלייה להר הבית, ופרסמתי מספר תגובות בעניינים אלו:

1. לרב שלמה אבינר – הר הבית או הכותל?

2. לרב דוד דרוקמן – תנו לכלה להיכנס לחופה!

3. ממקדשי – תברחו????? (תגובה לחוברת "ומקדשי תיראו")

4. ממקדשי תברחו 2 (תגובה לחוברת "ומקדשי תיראו" גיליון 2)

5. לרב הראשי הרב יצחק יוסף (תגובה למכתבו שנדפס בחוברת "ומקדשי תיראו" 2)

6. עולמות רחוקים – עוד תגובה לחוברת "ומקדשי תיראו" 2

7. סיפור לא מוכר על הרב צבי יהודה קוק – ואיך זה קשור להר הבית (גם זו תגובה לחוברת "מקדשי תיראו" 2)

8. ממקדשי תנוסו! (תגובה לסדרת התקפות כנגד העולים להר הבית)

למי מותר להיכנס להר הבית?

על מנת לבאר את הדברים, יש להעמיק בהלכות רבות הנוגעות להלכות הר הבית.

בסדרת המאמרים שבהפניות לפנינו (פורסם בחוברת "כרמי המשפט" בעריכתי) יתבארו דיני הכניסה להר הבית של האנשים הבאים:

1. טמאי מת.

2. גויים.

3. עמי הארץ.

4. ספק זבים.

5. בעלי קרי.

6. קטנים עד גיל תשע.

7. מאיזה גיל צריך לחשוש לטומאת קרי?

כניסת נשים להר הבית

גם בקרב הרבנים המעודדים את העלייה, יש רבנים רבים המתנגדים לעליית נשים להר הבית, או על כל פנים לעליית רווקות. מאידך, יש החפצים להתיר עליית נשים גם באופן שלענ"ד אין הדבר נכון.

להלן הפניה למאמרים שכתבתי העוסקים בכניסת נשים להר הבית:

טהרת נשים לעלייה להר הבית – פורסם כמאמר תגובה ב"מעלין בקודש" גליון כו.

חיוב ספירת שבעה נקיים והמתנת הערב שמש לאשה העולה להר הבית (פורסם ב"מעלין בקודש" גליון כז).

עליית ילדות קטנות להר הבית

טבילת רווקות – האם יש תקנה האוסרת זאת?

האם המשמשת עם בעלה אסורה בהר הבית?

האם יש בעיית צניעות בעליית נשים להר הבית?

 

כיצד מתנהגים בהר הבית?

בנוגע לאופן בו צריך להתנהג הנכנס להר הבית, הרחבתי בספר שכתבתי "מורא מקדש".

מצות "מורא מקדש" היא מצוה המחייבת אותנו לנהוג בהר הבית באימה וביראה מלפני ה'.

למרבה הצער, יש המקילים בהתנהגות הראויה בהר, יותר מהנדרש. להלן הפניה למאמר תגובה שכתבתי:

כניסה להר הבית במקל ומנעל וכסא גלגלים.

שני מאמרים נוספים פרסמנו בכרכים התורניים השנתיים "תחומין" (המאמרים אינם מופיעים ברשת או באתר):

  1. כרך לד – כניסה בארנק להר הבית.
  2. כרך לה – חתימת הברכות בהר הבית (בעניין הנוסח הנכון אותו יש לומר שם).

 

להיכן נכנסים בהר הבית?

השטח האסור בכניסה מן התורה לטמאי מתים הוא שטח העזרה. גם לשטח "החיל" המקיף את העזרה ישנו איסור כניסה.

בביאור משמעות החיל והאיסור האמור בו, הרחבנו בסיכום הבא:

החיל.

שני מאמרים נוספים פורסמו על ידי במעלין בקודש ביחס לכניסה למקומות מסוימים בהר הבית:

  1. כניסה למחילות בהר הבית.
  2. בנוגע למבנה "המחכמה" הבנוי מעל הכותל המערבי – שהוא אינו קדוש בקדושת הר הבית.

מאמר מחקרי היסטורי בנוגע לעליותיו של השר מונטיפיורי להר הבית, פורסם בעיתון מקור ראשון, בחודש אב שנת תשע"ד –

עליותיו של השר מונטיפיורי להר הבית.

 

 תשובות לשאלות הלכתיות בנוגע לעלייה להר הבית:

1. תדירות העלייה להר הבית.

2. השמחה והצער בעלייה אל ההר.

3. כמה זמן ניתן לטבול לפני העלייה?

4. טבילה לעלייה ביום הכיפורים.

5. חתונה בהר הבית.

6. לויה בהר הבית.

7. מי צריך להקיף משמאל?

8. הקפת הר הבית משמאל – למי שאינו צריך להקיף משמאל

 

דפי מקורות

קדושת הר הבית

העלייה להר הבית בזמן הזה

הר הבית וגדולי התורה

עליית נשים להר הבית

ההשתחויה בהר הבית

שיתוף נשים במאבק על ארץ ישראל והר הבית

הטבילה לעלייה להר הבית – מאיזה גיל?

מתי מקיפים את הר הבית משמאל?

הליכה וריצה – בבית כנסת, בהר הבית ובעזרה