ירושלים והמקדש

ירושלים היא העיר בה בחר ה' להשרות את שכינתו. במצב הרצוי, המקדש בנוי בקרבו.

מצות בנין המקדש

במאמרים שלפנינו נתייחס לכמה מהשאלות השייכות למצות בנין המקדש:

  1. בנין המקדש – בידי אדם או בידי שמים? עבודה סמינריונית
  2. מצות עשה מן התורה לבנות את בית המקדש.
  3. את המקדש יש לבנות עוד לפני ביאת המשיח.
  4. לימוד תורה ובנין המקדש
  5. מה היה הגובה של בית המקדש?
  6. בנין עץ במקדש
  7. מאמר נוסף בנושא: חובת הקריעה על ירושלים והמקדש

מצוות הנוהגות במקדש

פרט לעבודת הקרבנות, ישנן מצוות רבות הנוהגות במקדש.

ב"ה זכיתי לכתוב כמה ספרים על כמה מהמצוות הללו – ספר שמירת המקדש וספר מורא מקדש, שיצאו לאור על ידי מכון המקדש.

שני ספרים נוספים – התפילה במקדש וביאת המקדש, טרם יצאו לאור.

שמירת המקדש

סיכום שכתבתי בנוגע למצות שמירת המקדש (מהווה תקציר של רוב הספר שכתבתי בעניין).

סקירה על הספר שמירת המקדש באתר פורטל הדף היומי

כתבה בעיתון מקור ראשון של ארנון סגל על הספר שמירת המקדש.

הערות הרב אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה לספר שמירת המקדש – ותשובות להערותיו.

מקומות במקדש

מאמרים שכתבתי המסבירים בהרחבה בנוגע למקומות שונים בבית המקדש:

לשכת בית אבטינס

בית הניצוץ

בית המוקד

לשכת הקרבן

לשכת הפרוכת

אחורי בית הכפורת

בית כסא במקדש

בית המטבחיים – בית המוקף בכתלים?

העמודים הננסים והרביעים של ארז

הפשפש הסגור (שאין לזהותו עם שער הרחמים)

תשעים ושלושה כלי המקדש

 

סוכות במקדש

מאמרים שכתבתי בנוגע למצוות החלות בחג הסוכות:

שמחת בית השואבה בזמן הזה.

יופי לך מזבח!

תשובה הלכתית העוסקת בנושא: שמחת תורה בבית המקדש.

דפי מקורות

שיעורים רבים העברתי בנושאים הנוגעים לירושלים ולמקדש.

ישנו קשר ישיר בין קדושת ירושלים לקדושת המקדש.

חשיבות המקדש

חשיבות לימוד ענייני המקדש

המקדש תחילה לעולם ולכל דבר

דרישת המקדש

הכמיהה למקדש במהלך הדורות

מרכזיות המקדש באומה הישראלית

ירושת הארץ – בזכות המקדש

מצות שמירת המקדש

בנין המקדש

החובה המוטלת על כל יחיד ויחיד לפעול לבנין המקדש

תלמוד תורה ובנין המקדש

בנין המקדש בעבודה עברית

קבלת תרומות מגויים לבנין המקדש

מקדש ומלכות

מצות הכנת כלי המקדש

מנורת המקדש

ירושלים עיר המקדש

קדושת ירושלים

מצות המגורים בירושלים

נטילת לולב בירושלים העתיקה

שמחת בית השואבה

מצות הקהל בימינו

בניית סוכות במקדש

עניית אמן – במקדש ובגבולין

אבלות על חורבן המקדש

אבלות החורבן

תקנות זכר למקדש

הקריעה על מקום המקדש

הקריעה על ירושלים בימינו

אופן הקריעה על ירושלים והמקדש

הקריעה על חורבן ערי ישראל וערי בנימין

זכר לחורבן בבניית בית

האם מותר לאדם למלא פיו שחוק

ספרו של הרב הראל דביר – לקראת מקדש

הפניה לקישור לספרו של הרב הראל דביר – לקראת מקדש