ביקורת תורנית

אתה כותב ספרים תורניים?

חוברות? מאמרים?

אתה רוצה לקבל משוב על הדברים שאתה כותב?

במהלך השנים זכיתי לערוך הגהות על ספרים תורניים – הן הגהות המנפות טעויות דפוס, והן הגהות תוכן, בהם התייחסתי מבחינה תורנית לדברים הכתובים.

אם גם אתה רוצה לקבל משוב על דברים שאתה כותב, או על כל פנים לקבל הגהה בסיסית לדבריך, אתה מוזמן להיות איתי בקשר. ניתן לשלוח הודעה לטלפון 0527038778.

ברוך ה', עד היום קיבלתי תגובות מאוד חיוביות ממחברי הספרים על העבודה שעשיתי עבורם.

להלן הפניות למכתבי המלצה שכתבו לי מחברים:

מכתב המלצה מאת הרב הראל דביר

מכתב המלצה מהרב עזריה אריאל

ספרים שערכתי עליהם ביקורת

ספר "השקפת המקרא" מאת אבי מורי, הרב שלמה פולצ'ק.

סדרת הספרים "שערי היכל" – על מסכתות פסחים, יומא, זבחים. מכון המקדש – בעריכת הרב עזריה אריאל.

ספר "טהרת ישראל" חלק א + חלק ב – מאת הרב עזריה אריאל.

סדרת הספרים "אוצר ארץ ישראל", כרכים ג-ו – מאת הרב ישראל אריאל.

ספר "סנהדרין הגדולה" – מאת הרב ישראל אריאל.

פירוש על התוספתא למסכתות יומא וזבחים – מאת הרב בנימין לנדאו.

ספר "מזבח א-להים" מאת הרב יהושע פרידמן.

ספר פסח לה' וספר לקראת מקדש – מאת הרב הראל דביר.