ארץ ישראל

המצב הטבעי והפשוט הוא שעם ישראל נמצא בארץ ישראל. הרבה מהמצוות נוהגות רק בארץ ישראל.

חביבה מצות יישוב ארץ ישראל, עד שאמרו עליה חז"ל כי היא שקולה כנגד כל המצוות.

המאבק על ארץ ישראל כנגד אויבי ישראל מחייב אותנו להיות קשורים לארצנו כראוי.

יש לדעת לקיים כראוי את המצוות הנוהגות בארץ, וגם לדעת כיצד יש להיאבק למען הארץ.

חוברת: מצות השמיטה – מן התורה

מאמרים

הערים אשר נתן שלמה לחירם – עבודה סמינריונית

החנופה – איסור גדול

איסור החנופה – גם בשתיקה

האם מותר להחניף בגלל שלום המלכות?

השירות הצבאי וקיום המצוות

מכתב לרבנים לפני פינוי עמונה: מחשבות בעקבות קריאת הרבנים

מכירת קרקע ראשונה ונחלת אבות

דפי מקורות

כיבוש הארץ

מצות כיבוש ארץ ישראל

חובת הורשת הארץ מיושביה

ירושת הארץ – בזכות המקדש

מלחמת הגנה בשבת

פתיחת מלחמה בשבת

מלחמת הרשות

סיכון עצמו להצלת אחרים

האיסור לפחד מהאויב

איסור החמלה על האויב

אכזריות כלפי אויבי ישראל

איסור החנופה

איסור גילוי סודות

מוסר המלחמה

קריאה לשלום במלחמה

השתתפות נשים במאבק על ארץ ישראל והר הבית

 

יישוב הארץ

הלכות שנאמרו בחז"ל משום מצות יישוב ארץ ישראל

בניית בתים בארץ ישראל

מדוע נחרבים בתים בארץ ישראל? אלו בתים מובטח לנו שיחזרו וייבנו?

למה יש רעידות אדמה?

הסכמים על יישובים בארץ ישראל

חיוב הקריעה על ערי יהודה בימינו

קריעה על חורבן ערי ישראל ובנימין

ההליכה בארץ ישראל

אכילת פירות ארץ ישראל

שביעית בזמן הזה

 

איסור היציאה מהארץ

איסור היציאה מארץ ישראל

השתטחות על קברי צדיקים

האיסור לחזור למצרים

 

גבולות הארץ

הגבול הצפון מזרחי של ארץ ישראל

הגבול הדרומי של ארץ ישראל

אילת והערבה – ארץ ישראל

תחומי הארץ למצות השמיטה