תפילה וברכות ובית כנסת

תפילה וברכות

חידושים והערות ובירורים הלכתיים על מסכת ברכות שפרסמתי באתר פורטל הדף היומי

מאמר: הקמת מנייני תפילה חדשים

חוברת: ברכת חתנים

 

דפי מקורות

 

ציצית ותפילין

טלית ותפילין לנשים

הנחת תפילין בראש חודש

התעטפות החזן בטלית

 

תפילה

יציאה לדרך לפני התפילה

החובה להתפלל דווקא בבית כנסת

כפיית התושבים לבוא ולהשלים מניין

פיצול מנייני תפילה

מעלת "רוב עם"

שכר פסיעות

תפילה מתוך כובד ראש

התפילה כותיקין

ההשתחויה בתפילה

תפילה באריכות וטורח הציבור

 

קריאת התורה

עליית כהן לתורה ראשון

עליית הלוי לתורה – כשיש כהן וכשאין כהן

טלטול ספר תורה ממקום למקום

 

ברכות

ברכות התורה

ברכת הטבילה במקווה

אמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

אמירת השם המפורש

עניית אמן – על ברכות רגילות ועל ברכות בבית המקדש

ברכת היין בשבע ברכות

ברכת חתנים בבית חתנים

האם צריך מניין לברכת חתנים

מצות השמחה

ירידת שלג – פורענות או ברכה?

ברכת המלך

ברכה על ראיית מקום שנעשה בו נס לרבים מישראל

רעידות אדמה – למה יש ומה מברכים?

 

בית כנסת

אכילה ושתיה בבית כנסת

על מה מותר לדבר בבית הכנסת

כניסה לבית כנסת שלא לצורך מצוה

הבאת ילדים לבית כנסת

הכנסת כלי נשק לבית כנסת

הליכה וריצה – בבית כנסת, בהר הבית ובעזרה