ברוכים הבאים!

שתי מתנות גדולות נתן לנו הבורא.

מתנה רוחנית – התורה. מתנה גשמית – בית המקדש.

על מנת לקיים את התורה כמו שצריך, אנו צריכים לפעול למימוש המתנה הרוחנית בתוך החיים הגשמיים.

המהר"ל מפראג בספרו גבורות ה' (פרק ח) מדגיש, כי שני הדברים הללו הם עיקר העולם: "כי כמו שבאדם הלב והמוח עיקר האדם… כך בכלל העולם בית המקדש והתורה עיקר מציאות העולם. וכמו שהלב הוא באמצע האדם וממנו מקבלים חיות ושפע כל האברים, כך בית המקדש באמצע העולם ממנו מקבלים כל הארצות חיות ושפע. וכמו שהמוח שם שכל האדם, כך התורה שכל העולם, נמצא התורה ובית המקדש הם עיקר הנמצאים, ואלו שני דברים הם צמודים ביחד תמיד… ולפיכך על אלו שני דברים אומרים תמיד יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך".

באתר זה אני משתדל לשתף את הציבור מהחלק בתורה בו זכיתי – חוברות, מאמרים, תשובות הלכתיות ודפי מקורות לשיעורים שאני מעביר.
אשמח לקבל הערות והארות.

 

מאז פתחתי את האתר קבלתי תגובות חמות רבות.

אני שמח על כך שרבים נהנים מהדברים הכתובים בו, ובכוונתי להמשיך לפתח את האתר.

כמה שינויים ערכתי בתקופה האחרונה, והמשמעותי שבהם, הוא העברת האתר לתבנית הנוכחית.

טרם הספקתי להעלות את כל הנושאים שהיו בתבנית הקודמת של האתר.

מאחר שבנושא הנישואין הצטברו דברים רבים, פתחתי אתר נפרד לענייני הנישואין –
הנישואין: הקשר האמיתי.