ספר פסח לה' מאת הרב הראל דביר

ספר חדש ומקיף על הקרבת קרבן הפסח בימינו. בירורים עיוניים ומעמיקים בפרטים רבים, תוך עיון במקורות חז"ל והראשונים, והעמקה גם בספרי רבים מהאחרונים, ומחברי ספרים פחות מוכרים.

זכיתי ללמוד את הספר ולהעיר עליו הערות.

הספר כולו מופיע כאן –

 

יש ללחוץ כדי לגשת אל -לה-הספר-המלא.pdf