ממקדשי תנוסו! (תגובה להתקפות נגד העולים להר)

ממקדשי תנוסו!

"מורנו ורבנו! הגאון האדיר! שר התורה וההוראה! פאר הדור והדרו!"

כך כינה הרב צבי יהודה הכהן קוק, את הרב הראשי לישראל הרב שלמה גורן.

הוא לא היסס להתערב לטובתו, כאשר גורמים שונים (בעיקר מקרב הציבור החרדי) פעלו להשמצתו.

הרב צבי יהודה ידע היטב מי זה הרב גורן.

הוא ידע היטב, כי הרב גורן פעל למען העלייה להר הבית,

ניסה לקבוע עובדות בשטח על ידי ארגון תפילות בהר הבית מיד אחרי מלחמת ששת הימים,

וקבע בית כנסת במבנה המחכמה, בשטח שעובר את הכותל, שלדעתו יש בזה את קדושת הר הבית.

האם הרב צבי יהודה התנגד לעליה להר הבית? ייתכן.

האם בכל תנאי? ממש לא ברור.

אבל דבר אחד אנחנו כן יודעים בבירור.

הרב צבי יהודה סבר, שיש לכבד את גדולי התורה העולים להר הבית.

הוא בוודאי לא סבר כמו שיש כאלו היום המציגים את עצמם כתלמידיו –

ומטילים חרמות ואיסורים כנגד הרבנים העולים להר הבית וכנגד תלמידיהם.

כי הרב צבי יהודה ידע, שאהבת ישראל ואהבת התורה,

כוללת גם אנשים שאתה לא מסכים לדעותיהם;

ופגיעה בגדולי תורה היא מעשה חמור, גם אם המדובר בגדולים,

שאתה לא מסכים לכל פסיקה היוצאת מתחת ידיהם.

ולפעמים מתפרסמים דברים חמורים וקשים,

המותירים את הציבור במבוכה לא פשוטה.

כי כאשר ראש ישיבה ורב יישוב מכנה גדולי תורה כרבנים משובשים,

ואוסר ללמוד בחברותא עם בני תורה שעולים להר הבית,

נראה להבין, כי הריחוק מהמקדש הוא גורם ישיר,

לביזיון תלמידי חכמים ולשנאת ישראל ברמה הכי פשוטה.

ואי אפשר להתעלם בהקשר זה,

מהארגון החדש המפיץ את החוברות הקוראות להתרחקות מהמקדש,

תוך הדגשה ברורה, שהם בכוונה מצטטים דברים של רבנים מצד אחד בלבד,

בלי דיון אמיתי כדרכה של תורה בצדדים השונים ובראיות השונות,

ולא מוכנים באמת לדון בטענות מן הצדדים השונים –

משום שיש להם מגמה אחת בלבד –

לחזק את ה"איסור" של העלייה להר הבית.

האומנם יש כזה איסור? האם יש לזה תוקף?

האם יש דעות תורניות אחרות?

האם יש עניין בקרבה אל הקודש?

מחברי החוברת "ומקדשי תיראו" 1-2-3

נוקטים בעמדה ברורה.

הקשר שלנו למקום לא נפגע מכך שאנחנו לא שם ומכך שאנחנו מתרחקים משם.

כך הם מבארים בהקדמה לחוברת החדשה.

ואם בעבר חשבתי שהכותרת הנכונה לחוברת זו צריכה להיות "ממקדשי תברחו",

עכשיו אני חושב שהכותרת הנכונה צריכה להיות "ממקדשי תנוסו".

כי עכשיו מתברר, שלא רק שהלימוד הפשוט בנושאי הר הבית והמקדש רחוק מאנשים אלו.

ולא רק שהמלחמה שלהם כנגד עליית יהודים להר הבית,

מהווה בעצם שיתוף פעולה ברור עם אויבי ישראל הרוצים לשלוט שם.

עכשיו מתברר, שהם מאבדים את היסודות הברורים והפשוטים,

שגם לפי דעתם הם אלו שצריכים לקרב אותנו לכיוון הגאולה.

אם צריך להסביר להם מה זה אהבת ישראל. מה זה אהבת חינם.

מה צריך להיות היחס לרבנים. לגדולי תורה.

אם המידות הטבעיות והדרך ארץ הפשוטה שבין אדם לחברו אינה ברורה להם,

אז נראה שצריך דחוף מאוד לבטל את הריחוק הזה מהר בית ה'.

נראה, שככל שיותר נעלה להר הבית.

ככל שנפעל להיות בקשר עם המקום שבחר ה'.

נזכה לחיזוק אהבת ישראל בינם לבין עצמם, וממילא נזכה גם לאהבת ה' עלינו,

ולראות במהרה בבנין מקדשנו.