יורה דעה

מסירות נפש

מאמר

השירות הצבאי בצבא שאינו מאפשר לקיים מצוות

 

דפי מקורות

מסירות נפש לקיום מצוות

הנאה הבאה לאדם בעל כרחו

קיום מצוות במקום הפסד מרובה

 

איסור ריבית

דף מקורות

איסור ריבית – מן התורה ומדרבנן

 

 

כיבוד אב ואם

 

מאמר: כיבוד הורים אינו ציות להוראותיהם

 

דפי מקורות

הכיבוד והציות

תלמוד תורה וכיבוד הורים

 

טהרת המשפחה

דפי מקורות

שמירת נגיעה – חובה מן התורה

שמירת נגיעה בטיפול רפואי

לחיצת יד לאשה

טבילה בשלג

תלמוד תורה

דפי מקורות

כיצד לומדים תורה?

מצות תלמוד תורה – מה המינימום

מה צריך ללמוד

החובה לזכור את דברי התורה

האם יש משמעות ללימוד ללא הבנה

שינון פסוקים בעל פה – איסור או מצוה

לימוד מקרא בלילה

לימוד תורה בשבת

לימוד תורה ונשיאת אשה

המשמעות ההלכתית של סמיכה לרבנות

 

ברית מילה

תשובה הלכתית

מצוה להזמין אנשים לבוא לסעודת ברית המילה

דפי מקורות

השתתפות בסעודת ברית מילה

מילת קטן חולה

 

אבלות

 

מאמרים

מתי אדם צריך לקרוע על מתו?

חובת הקריעה על ירושלים והמקדש – ובכל מציאות של אבלות

 

תשובה הלכתית

עלייה לתורה של אבל במציאות חריגה

 

דף מקורות

אבלות האדם על קרובי אשתו