חושן משפט וסנהדרין

סמכות רבנית בימינו

מאמר

מינוי נשים לתפקידים ציבוריים ורבניים

דפי מקורות

עשה לך רב – כיצד בוחרים רב?

האם אדם מחויב לציית לכל פסיקה של רבו?

מתי מותר לאדם לבטל את דעתו ההלכתית מפני אחרים?

באלו הלכות סמכות ההכרעה מסורה רק לגדולי הרבנים?

מי הם גדולי הדור ומהי סמכותם?

האם אדם מחויב לנהוג במנהגי אבותיו?

יחיד ורבים – מתי ההלכה היא כדעת היחיד?

המשמעות ההלכתית של סמיכה לרבנות

מהי המשמעות ההלכתית של גיל 40?

חידוש הסנהדרין בימינו

עצת יתרו ויישומה בימינו

גזירות חדשות בימינו

 

מוסדות ציבוריים

דפי מקורות

מצות מינוי מלך

בחירה במועמד שאינו שומר מצוות

מינוי נשים לתפקידים ציבוריים

האיסור לתבוע בבית משפט

 

בין אדם לחברו

מאמרים

החנופה – איסור גדול

איסור החנופה – גם בשתיקה

האם מותר להחניף בגלל שלום המלכות?

דפי מקורות

האיסור לקלל אדם מישראל

איסור החנופה

איסור גילוי סודות

חובת האדם לפייס את חברו

מתי מותר לאדם לעשות דין לעצמו?

זהירות מסכנות

מאמר

כניסה לחורבה

 

תשובות לשאלות

תפילה ביחיד בעקבות סכנת הקורונה

שו"ת קורונה והר הבית

 

דף מקורות

כניסה לחורבה