המלצת הרב עזריה אריאל

בס"ד, אב תשעט

לכל מאן דבעי

הנני להמליץ על הרב הלל בן שלמה כמגיה מומחה לטקסטים תורניים. יש לו כל התכונות הנדרשות לשם כך:  

א. יושר בדיני ממונות.   

ב. ידע תורני נרחב שמאפשר לו לעמוד על שגיאות. 

ג. לפי ניסיוני, בשני ספרים שהגיה עבורי, הוא מצטיין בעין בוחנת שמאתרת שגיאות שאחרים מתקשים להבחין בהן.

בברכה

עזריה אריאל, ירושלים

054-5578385