שו"ת קורונה והר הבית

נכתב בכ' באדר תש"פ

1. במקומות רבים נסגרו מקוואות הגברים, בגלל החשש להידבקות במחלה. האם לאור מציאות זו, יש מקום להתיר לעלות להר הבית ללא טבילה?

תשובה:
במצב הנוכחי, שיש סכנת הידבקות גדולה בהימצאות קרובה של אנשים –
גם אחרי טבילה יש להימנע מלעלות להר הבית.
בפרט, שלא מתאפשר ללכת בהר הבית שלא בקבוצה, ובהחלט יש לחשוש מהידבקויות. ובפרט, שהערבים במקום אינם נמנעים מלהתכנס, ובסבירות גבוהה יש בקרבם חולים (ואולי גם בקרב השוטרים הנמצאים במקום בתדירות גבוהה).

2.האומנם בגלל חשש כזה רחוק אנו צריכים לוותר על פעולות שיסייעו לשליטתנו במקום?

תשובה:
אסור לנו לוותר על פעולות שיסייעו לשליטתנו – אלא שצריך לשקול בצורה מושכלת אלו פעולות אכן יסייעו בידינו.
כבר היו חולים שהדביקו או על כל פנים גרמו לכניסה לבידוד להמוני אנשים, רק משום שלא ויתרו על תפילה בציבור לאחרונה.
לפעמים הימנעות זמנית יכולה לסייע לנו לעתיד, הרבה יותר מאשר ניסיון של פעולה עצמתית אחת, שעלולה לגרום לנזק גדול בטווח הארוך.
ואם הייתי נשאל על ידי ראשי המדינה, בוודאי שהייתי אומר להם שיש לגרש את אויבינו מהמקום.
אולם בפעולה אישית שלנו כעת, אין להיכנס לסכנה בשביל זה.

3. בזמן דוד המלך היתה מגיפה, והיא נעצרה כאשר דוד קנה את המקום ובנה שם את המזבח. גם היום, יש לפעול לשם כך, בשבית לעצור את המגיפה.

תשובה:
נכון. יש לפעול לשם כך.
בהחלט מסתבר שזה הדבר שיעזור לעם ישראל ויציל אותו. אולם אסור להסתכן לשם כך, ועל כן הפעילות צריכה להיות באופנים אחרים, ולא על ידי התכנסויות. אם ח"ו מקרב הפעילים הבולטים למען הר הבית יהיו כאלו שייפגעו, הנזק להר הבית ולמקדש יהיה עצום.

4. אז מה יעשה מי שנמצא שם לצרכים בטחוניים?

תשובה:
לצרכי עבודה התירו חז"ל לעשות פעולות שיש בהם חשש סכנה, ועל כן, אם הוא משרת במקום, עליו להיכנס בטהרה על פי מידת האפשר –
תוך שמירה על הזהירות המתאפשרת לו על פי נהלי הבטיחות עליהם הוא צריך להקפיד.

5. איך הוא ייכנס בטהרה אם אין לו אפשרות לטבול במקווה?

תשובה:
אם אין אפשרות לטבול במקווה, עליו לבדוק אם יש אפשרות לטבול במעיין (כמו השילוח או ליפתא). טבילה במעיין מטהרת לעלייה להר הבית, ומבחינה עקרונית, אפילו יש בה עדיפות על פני הטבילה במקווה רגיל.

6. האם יש תועלת בכך שהוא יעשה מקלחת, ובכך יטיל על ראשו וגופו תשעה קבים מים שאובים – במקום הטבילה במקווה?

תשובה:
אין כל תועלת בנתינת תשעה קבים על עצמו, לעניין העלייה להר הבית. אפשרות זו נאמרה רק לעניין "טבילת עזרא", שהונהגה על מנת שמי שראה קרי יוכל ללמוד ולהתפלל בטהרה. לטבילות שמדין התורה (כמו גם בטבילת אשה לבעלה), אין משמעות לנתינת מים על הגוף שלא בטבילה.

7. האם יש להתיר את הכניסה להר הבית ללא טבילה, למקומות שנמצאים מחוץ לתוספת המקורית של החמש מאות אמה של הר הבית?

תשובה:
נכון הוא שיש שטחים נרחבים בדרום ובצפון וכפי הנראה גם במערב, שאינם שייכים לשטח הראשוני של הר הבית. אולם ישנה סברה גדולה לומר, שהקדושה התרחבה גם למקומות שמחוץ להם, ועל כן ללא טבילה אין להתיר את הכניסה כלל – לכל רחבי הר הבית (אלא שהמחכמה לענ"ד אינו נחשב להר הבית כלל, ואין צורך בטבילה בשביל להיכנס לשם).

8. האם אין חשש שבהעדרנו מהר הבית אויבינו יעמיקו את שליטתם במקום?

תשובה:
יש חשש.
ונקווה שהרשויות יקפידו למנוע מהם להתכנס שם. אולם חשש זה אינו מתיר לנו להיכנס לחשש סכנה. ואדרבה, נקווה שאויבינו ייכנסו לסכנה, ודווקא בהם ישלוט הנגף.
וכשם שאנו מקבלים שכר על הדרישה – כך נקבל שכר על הפרישה.